Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
23 kwi 2018

XXXIX SESJA RADY GMINY GORZKOWICE

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Gorzkowice.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy;

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Kierownika Referatu Organizacyjnego z działalności Wójta Gminy dotyczącego reprezentowania gminy na zewnątrz;

6. Sprawozdanie Sekretarza Gminy o pracach komisji stałych;

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Gorzkowice;

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Gorzkowice;

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gorzkowice;

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze;

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzkowice;

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzkowice na rok 2018;

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Gorzkowice, z dnia 21 lutego 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Gminy Gorzkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego;

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego;

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok;

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027;

18. Interpelacje i zapytania radnych;

19. Sprawy różne;

20. Zakończenie sesji.

Na sesji gościł Pan podinsp. Grzegorz Sikora Komendant Komisariatu Policji w Gorzkowicach. W związku z zakończeniem służby w Policji podziękowaliśmy za dotychczasową współpracę oraz za trud wniesiony w wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Wpisany przez: MS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia