Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
13 mar 2019

W dniu 13 marca br., odbyło się spotkanie z Sołtysami oraz Radnymi gminy Gorzkowice w którym uczestniczył Wójt Gminy Gorzkowice Alojzy Włodarczyk. Spotkanie prowadziła Sekretarz Urzędu Gminy Pani Iwona Kadir.

Tematem spotkania były sprawy bieżące gminy oraz aktualnie obowiązujące przepisy zapisy ustawy z dnia 20.05.2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r.poz. 961), które precyzują możliwości lokalizacji budynków o funkcji mieszkalnej i mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

Przedmiotowy temat przedstawiła Przewodnicząca Gminnej Komisji Urbanistycznej Pani Katarzyny Wąchała oraz pracownicy urzędu.

Obecnie na terenie gminy Gorzkowice funkcjonuje siedem turbin wiatrowych o zróżnicowanych parametrach technicznych. Przygotowana analiza lokalizacji wiatraków oraz „stref wiatrakowych” wykazała, iż w odległości będącej dziesięciokrotną wysokością elektrowni wiatrowej znajdują się tereny zabudowane oraz przeznaczone pod zabudowę funkcją mieszkaniową. Brak możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej, czy zagrodowej może spowodować zahamowanie rozwoju Gminy.

Obecnie wskazanym jest przeanalizowanie terenów ujętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod zabudowę związaną z funkcją mieszkalną.

Koniecznym wydaje się podjecie działań mających na celu sporządzenie planów miejscowych dla terenów zagrożonych blokadą budownictwa mieszkaniowego.

Podkreślić należy, iż osoby zainteresowane budową budynków mieszkalnych w „strefach wiatrakowych” mogą składać w tut. Urzędzie (pok.10) wnioski o ustalenie warunków zabudowy, gdyż wydane do końca czerwca br. decyzje o warunkach zabudowy będą ważne i niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać, wypis z rejestru gruntów.

 

Wpisany przez: MS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia