Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
27 cze2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniach

PROGRAM SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA WRZESIEŃ 2019 R.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA SIERPIEŃ 2019 R.


Gmina Gorzkowice pozyskała środki finansowe na rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Jest to projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego".

Realizacja projektu jest w 100% finansowana ze środków pochodzących z grantu.

Operatorem projektu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich, realizatorem będzie Gmina Gorzkowice a beneficjentami będą mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 25 lat i nie posiadają lub którzy chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

W projekcie przewidujemy udział 120 osób z czego min. 6 osób to osoby powyżej 65 roku życia.

W ramach projektu przewidujemy zorganizowanie 10 szkoleń w grupach 12 osobowych. Szkolenia odbywać się będą w systemie 2 dni x 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w miejscach z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Nabór na szkolenia będzie prowadzony w systemie ciągłym, tzn. do momentu objęcia wsparciem 120 mieszkańców.

Szkolenia zostaną przeprowadzone na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych, które zostaną udostępnione uczestnikom szkoleń. Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru jednego z 5 modułów szkoleniowych (przy czym jedna osoba będzie mogła wziąć udział tylko w jednym rodzaju szkolenia):

1. „Rodzic w Internecie” ;

2. „Działam w sieciach społecznościowych”;

3. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;

4. „Rolnik w sieci”;

5. „Kultura w sieci".

„Rodzic w Internecie" - adresowany do rodziców i opiekunów dzieci poświęcony jest przygotowaniu tych osób do roli przewodnika podopiecznych w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na zagrożenia, a także korzystania z zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu.

„Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić.

„Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ. Kategoria Zagadnienie. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach zsieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.

Szkolenia będą miały charakter warsztatowy i będą prowadzone na udostępnionym uczestnikom sprzęcie komputerowym - zostaną zakupione komputery przenośne , które zgodnie z założeniami programu po zakończeniu projektu trafią do jednej z placówek oświatowych na terenie gminy.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa, a także catering.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt pod nr tel. 44 6818-006 wew. 27. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń – wrzesień 2019r.

Szczegółowy harmonogram szkoleń umieszczony będzie na stronie internetowej Gminy Gorzkowice i będzie aktualizowany na bieżąco.

Tekst: AKK

Wpisany przez: MS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia