Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
06 lip 2020

Zapraszamy mieszkańców Gminy Gorzkowice do udziału w konkursie fotograficznym  " Wakacje z książką". Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży  w wieku 7-12 i 13-18 lat.  Każdy z autorów może  zgłosić do konkursu tylko 1 fotografię.

Regulamin konkursu fotograficznego

„Wakacje z książką”

 1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Gorzkowice
 2. Konkurs trwać będzie od 01.07 do 20.08 2020 r.
 3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży  w wieku 7-12 i 13-18 lat zamieszkujących w Gminie Gorzkowice.
 4. Każdy z autorów może nadesłać 1 fotografię, której tematem będą „Wakacje z książką”.
 5. Prace konkursowe w formacie jpg o rozdzielczości 2000 x 3000 pikseli należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres bibliotekagorzkowice@o2.pl w formie załączników do e-maila. W temacie e-maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny „Wakacje z książką”. Prace złożone po terminie nie będą dopuszczone do Konkursu.
 6. W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy autora oraz tytuł zdjęcia.
 7. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora. W każdej kategorii wiekowej przewidywane są nagrody i wyróżnienia. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 8. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową lub telefonicznie.
 9. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezterminowe i nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z Pracy konkursowej w celu jej publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w materiałach reklamowych i promocyjnych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do wykluczenia z udziału w Konkursie Prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
 11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną i Dom Kultury Gminy Gorzkowice na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych.

Wpisany przez: DO

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia