Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
22 lis 2021

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

„Nasze prawa ważna sprawa”

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne, nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły w grupie. Przedszkole tworzy takie warunki, aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia, aby nabyły takie kompetencje społeczno-moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności. Przedszkole jest pierwszym miejscem, w którym dziecko nabywa kompetencji społecznych. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie. To właśnie tu prawa dziecka są priorytetem, dlatego też dba się szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami.
Dnia 19 listopada 2021 r. w Przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach obchodziliśmy "Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka". Nauczycielki, w czasie zajęć edukacyjnych, przybliżyły przedszkolakom tematykę związaną z Konwencją Praw Dziecka i opowiedziały o obowiązujących prawach wszystkich dzieci. Każde dziecko ma niezbywalne prawa, zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencji o prawach dziecka do tego, aby było otoczone miłością, aby było wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy z prawem do zabawy i nauki. Dzieci dowiedziały się jakie są ich prawa i obowiązki, czym zajmuje się organizacja charytatywna UNICEF, obejrzały ciekawe filmy edukacyjne, wysłuchały wierszy. Przedszkolaki wypowiadały się o swoich prawach i obowiązkach, a także prawach wszystkich ludzi. Piosenki zaprezentowane w grupach nauczyły dzieci, czym jest tolerancja i akceptacja. W wypowiedziach dzieci najczęściej pojawiało się prawo do życia w rodzinie, prawo do miłości, zabawy, nauki, wypoczynku.
Na zajęciach wykorzystano materiały edukacyjne "Od radców prawnych bajka ciekawa o obowiązkach dziecka i prawach!" przekazane przez Krajową Radę Radców Prawnych w ramach projektu propagującego edukację prawną.

Wpisany przez: DO

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia