Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
20 lip 2016

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice

 1. Prezes - Pani Marta Laczek
 2. Wiceprezes - Pani Katarzyna Gajda
 3. Wiceprezes - Pan Krzysztof Strzębski
 4. Sekretarz - Pani Lena Misztela
 5. Skarbnik -Pani Marzena Raczyńska
 6. Członek - Pani Grażyna Święconek
 7. Członek - Pani Dorota Rawicka

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice

 1. Przewodniczący -Pan Mariusz Głowacki
 2. Członek - Pani Anna Tomaszewska
 3. Członek -Pani Małgorzata Olejnik

Stowarzyszenie powstało w roku 2009 z inicjatywy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  w Gorzkowicach.

Główne cele statutowe Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Gminy Gorzkowice to:
Działalność charytatywna na rzecz dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci;

 • Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i przedszkola;
 • Ochrona i promocja zdrowia;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci i osób dorosłych;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • Wspomaganie szkół i przedszkola w poprawianiu warunków lokalowych w pozyskiwaniu sprzętu i  pomocy dydaktycznych
 • Organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci i czasu wolnego;
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom;
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
 • Integracja społeczności lokalnych.

Dzięki wygospodarowanym środkom finansowym i zorganizowanym zbiórkom pieniędzy  w pierwszej kolejności pomoc SPDGG zostanie przekazana na zakup obiadów dla najbiedniejszych uczniów gminy oraz na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w sfinansowaniu zakupu protezy dla jednego z absolwentów tutejszej szkoły.

 • Podziękowanie od Zarządu - Dzień Dziecka 2012
 • Program Dnia Dziecka 2012
 • Sprawozdanie

strona www: spdgg.pl
strona fanpage na facebook'u https://www.facebook.com/DzieciGorzkowice

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia