Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
29 sty 2019

Osoba

Marlena Sołtysiak - podinspektor ds. gospodarowania odpadami i ochrony środowiska.

w zastępstwie: Karolina Słowińska

Kontakt:tel. 44 681 80 06 wew. 32 i wew. 10, pokój nr 10
e-mail:
marlena.soltysiak@gorzkowice.pl

Kompetencje

OBOWIĄZKI wynikające z:

 1. Ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391, z późn. zm.) tj.:
  1. Tworzenie cyfrowej bazy danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty.
  2. Opracowywanie projektów uchwał i koordynacja prac z tym związanych.
  3. Współpraca ze stanowiskiem zamówień publicznych z zakresie przedmiotu zamówienia dla postępowania mającego na celu wyłonienie podmiotu świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych.
  4. Obsługa stanowiska wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
   • zbieranie deklaracji i ich weryfikacja, zgodnie z art 6o i 6p ustawy.
   • dokonywanie przypisów na kontach podatników,
   • Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, i wydawanie zezwoleń na świadczenie usług oraz kontrola nad prawidłową realizacją decyzji.

Ustawy o planowaniu przestrzennym, a w szczególności:

 1. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 2. uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. przygotowanie decyzji administracyjnych stwierdzających przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
 4. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
 5. prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Dokumenty do pobrania

 

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia