Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
10 kwi2024

Trwa kontrola w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych - aktualizacja

Urząd Gminy Gorzkowice prowadzi  w miesiącu - kwiecień kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków w następujących  miejscowościach:

- Czerno,

- Cieszanowice.

 Mieszkańcy  do dnia 2 maja muszą dostarczyć nam aktualną umowę na wywóz nieczystości ciekłych oraz faktury z ostatniego roku. Właściciele/posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków nie posiadające faktur czy dokumentów wpłat za te usługi powinni okazać instrukcję użytkowania swojej instalacji.

Przedmiot kontroli:

Przestrzeganie obowiązków spoczywających na właścicielu nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych, w tym posiadanie umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gorzkowice oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Gorzkowice właściciele/zarządcy nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób systematyczny gwarantujący zachowanie czystości  i porządku na terenie nieruchomości nie dopuszczając do przepełnienia zbiorników z nieczystościami ciekłymi lecz nie rzadziej niż:

- raz na pół roku w przypadku właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe,

- w przypadku pozbywania się nieczystości ciekłych z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji, objętości osadnika.

Wpisany przez: MS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia