Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
20 lip2016

Stowarzyszenie powstało na bazie działającego na terenie sołectwa Plucice Koła Gospodyń Wiejskich. Zostało zarejestrowane sądowo w maju 2011 roku.

Główne cele Stowarzyszenia to :

 1. Praca na rzecz integracji pokoleń.
 2. Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych.
 3. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, warsztatowej, muzyczno-rozrywkowej.
 4. Prace na rzecz dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Plucice.
 5. Współpraca z nieformalnymi organizacjami pozarządowymi.
 6. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym.
 7. Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców.
 8. Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej.
 9. Współpraca na rzecz działalności świetlic wiejskich.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 

 1. Współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia.
 2. Współpracę z organami władzy, administracji publicznej, organizacjami społecznymi i zawodowymi, środowiskami opiniotwórczymi.
 3. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany     doświadczeń w dziedzinach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
 5. Organizowanie konferencji, seminariów i spotkań tematycznych, również w wymiarze ogólnokrajowym i międzynarodowym.
 6. Działalność kulturalno-oświatową wspierającą realizację celów Stowarzyszenia.
 7. Realizację i udział w programach krajowych i międzynarodowych obejmujących cele statutowe.
 8. Udzielanie pomocy materialnej mieszkańcom i ich rodzinom.
 9. Organizowanie imprez charytatywnych na rzecz mieszkańców sołectwa.
 10. Organizowanie szkoleń i kursów podwyższających kwalifikacje mieszkańców.
 11. Podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do powstawania pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych.
 12. Organizowanie wystaw i pokazów z zakresu rękodzieła ludowego i znikającego rzemiosła.
 13. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji zadań statutowych.


Członkowie Stowarzyszenia, bo nie tylko panie, aktywnie uczestniczą w Powiatowych Przeglądach Stołów i Palm Wielkanocnych : w 2009 roku w Rozprzy, w 2010 w Sulejowie, w 2011 roku w Moszczenicy.

Stowarzyszenie, jeszcze jako KGW w 2010 r. uczestniczyło w przeglądzie stołów wielkanocnych w Teatrze Wielkim w Łodzi zorganizowanym pod patronatem Wicewojewody Łódzkiej Pani Krystyny Ozgi, gdzie członkinie pokazały potrawy regionalne w ramach promocji Gminy Gorzkowice na terenie regionalnym.


Wielkanocna wizyta przedstawicielek Stowarzyszenia: "Rozwój Sołectwa Plucice"

W dniu 02.04.2015 przedstawicielki Stowarzyszenia "Rozwój Sołectwa Plucice" złożyły na ręce Wójta Gminy Gorzkowice Alojzego Włodarczyka najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wilekanocnych.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia