Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
13 gru2017

Prezes Stowarzyszenia – pani Teresa Kobylińska.

Członkowie reprezentacji:

 1. Kobylińska Teresa -Prezes
 2. Trajdos Zofia - Wiceprezes
 3. Szcześniak Janina - Skarbnik
 4. Wosik Katarzyna - Sekretarz
 5. Wojtala Alina - Członek Zarządu

Stowarzyszenie „Krośnianki” rozpoczęło swoją działalność w 2009 r. , wcześniej grono kobiet działało jako koło gospodyń wiejskich z Krosna. Działalność Stowarzyszenia „Krośnianki” opiera się na pracy społecznej jej członków.

Głównymi celami stowarzyszenia są m.in. :

 • Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej, w tym promocja rodzimej tradycji ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego.
 • Wspieranie współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji lokalnej, regionalnej i narodowej kultury.
 • Organizowanie swoich członków do działalności na rzecz promocji i upowszechniania ludowej tradycji.
 • Przedstawianie organom władzy samorządowej wniosków w sprawach rozwoju społeczności lokalnej.
 • Współpracę z organizacjami społecznymi na terenie gminy.
 • Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych na terenie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
 • Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz kobiet.

Stowarzyszenie w 2010 r. realizowało swoje cele poprzez uczestnictwo w przeglądzie stołów wielkanocnych w Teatrze Wielkim w Łodzi zorganizowanym pod patronatem Wicewojewody Łódzkiej Pani Krystyny Ozgi, gdzie zaprezentowało tradycyjne potrawy regionalne oraz promowało Gminę Gorzkowice na terenie regionalnym.

Zarząd Stowarzyszenia dba o podniesienie wartości merytorycznej organizacji poprzez szkolenia i instruktaże. Od roku 2009 r. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w kilku szkoleniach, do których należały m. in.:

 • „Aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w świetle PROW 2007-2013”
 • „Identyfikacja produktów tradycyjnych”
 • „Księgowość w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność odpłatną lub gospodarczą”
 • „Działalność odpłatna pożytku publicznego stowarzyszeń i fundacji”

 Stowarzyszenie „Krośnianki” zajęło I miejsce w konkursie pn. „Bezpieczeństwo  w rolnictwie” organizowanym przez KRUS w Piotrkowie Tryb.

Do corocznych spotkań organizowanych w siedzibie stowarzyszenia należy zaliczyć spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki oraz spotkanie opłatkowe.

Obecnie stowarzyszenie Krośnianki jest partnerem projektu realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS pn: „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej” współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich POFIO 2011.

W projekcie udział biorą stowarzyszenia z gmin, które w roku 2010 wykazały się inicjatywami społecznymi związanymi z promowaniem i zakładaniem stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji pozarządowych.

Efektem tej współpracy być może już w niedługim czasie będzie przygotowanie do rejestracji produktu lokalnego i jego komercjalizacji.
 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia