Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
14 kwi2021

Osoba

Marlena Sołtysiak - inspektor ds.ochrony środowiska i gospodarka odpadami
Kontakt:tel. 44 681 80 06 wew. 32, pokój nr 12
e-mail:
marlena.soltysiak@gorzkowice.pl

Kompetencje:

Wynikające z ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.:

1. Tworzenie cyfrowej bazy danych podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty.

2. Opracowywanie projektów uchwał i koordynacja prac z tym związanych.

3. Współpraca ze stanowiskiem zamówień publicznych z zakresie przedmiotu zamówienia dla postępowania mającego na celu wyłonienie podmiotu świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych.

4. Obsługa stanowiska wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

• zbieranie deklaracji i ich weryfikacja, zgodnie z art  6o i 6p ustawy.

• dokonywanie przypisów na kontach podatników,

5. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, i wydawanie zezwoleń na świadczenie usług oraz kontrola nad prawidłową realizacją decyzji.

 Wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym, a w szczególności:

1. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2. Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3. Przygotowanie decyzji administracyjnych stwierdzających przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,

4. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy,

5. prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia