Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
19 lip2016

Osoba

Gabriela Krupa - Stanowisko ds. kadr

Kontakt:tel. 44 681 80 06 wew.25, pokój nr 4
e-mail: gabriela.krupa@gorzkowice.pl

Kompetencje

 1. Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 2. Prowadzenie ewidencji przyjęć i zwolnień pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 3. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do nawiązania z przyszłym pracownikiem stosunku pracy.
 4. Sporządzanie umów o pracę oraz innych form zatrudnienia.
 5. Sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi pracownikami, stażystami i praktykantami.
 6. Wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracownikom i ich członkom rodziny.
 7. Sporządzanie zakresów czynności dla kadry kierowniczej.
 8. Prowadzenie spraw pracowników Urzędu w zakresie:
  1. urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich,
  2. innych zwolnień od pracy,
  3. absencji chorobowych,
  4. nagród jubileuszowych i innych nagród,
  5. dodatków za wieloletnią pracę,
  6. odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych.
 9. Kompletowanie niezbędnych dokumentów dla sporządzenia wniosków emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu oraz kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.
 10. Współdziałanie z Wójtem, Skarbnikiem w kształtowaniu polityki płac w Urzędzie.
 11. Współdziałanie z bezpośrednimi przełożonymi w realizacji polityki kadrowej oraz kształtowaniu motywacji do pracy.
 12. Określenie potrzeb i opracowywanie planów podnoszenia kwalifikacji pracowników w różnych formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia, prowadzenie dokumentacji z zakresu tych spraw.
 13. Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu.
 14. Wydawanie pracownikom Urzędu oraz pozostałym kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niezbędnych zaświadczeń, świadectw pracy, referencji.
 15. Wykonywanie czynności wynikających z obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia pracownika (kierowanie na badania profilaktyczne okresowe, kontrolne, kontrolne).
 16. Prowadzenie książek:
  1. wyjść służbowych,
  2. wyjść prywatnych,
  3. rejestru delegacji służbowych.
 17. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania m in.
  1. robót publicznych;
  2. prac interwencyjnych,
  3. zatrudnienia w ramach umów absolwenckich,
  4. stażów dla absolwentów,
  5. prac społecznie użytecznych.
 18. Rozliczanie refundacji z PUP.
 19. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach objętych zakresem zadań stanowiska m.in regulamin pracy, określenie dodatkowych dni wolnych od pracy, regulaminy premiowania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia