Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
06 kwi2021

Osoba

Monika Słowińska - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Kontakt:tel. 44 681 80 06 
e-mail: promocja@gorzkowice.pl

Kompetencje

 1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 2. Opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu.
 3. Zapewnienie sprawnego kierowania i nadzoru nad funkcjonowaniem referatów i samodzielnych stanowisk.
 4. Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie.
 5. Przekazywanie właściwym referatom spraw oraz koordynowanie zadań wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.
 6. Kontrola działalności referatów i samodzielnych stanowisk.
 7. Zapewnienie sprawnej obsługi interesantów.
 8. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 9. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
 10. Prowadzenie kancelarii i archiwum.
 11. Prowadzenie spraw skarg i wniosków.
 12. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do rady gminy, parlamentu, Senatu, wyboru prezydenta, przeprowadzeniem referendum.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru, współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy.
 14. Nadzór nad prowadzeniem spraw przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w zakresie prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem GKR PA.
 15. Prowadzenie spraw związanych z współpracą z stowarzyszeniami kultury fizycznej, emerytów i rencistów, związkiem kombatantów.
 16. Prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej.
 17. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dostarczaniem odzieży roboczej, zaopatrzeniem urzędu w materiały biurowe.
 18. Prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji urzędu.
 19. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej oraz udzielania zezwoleń.
 20. Prowadzenie spraw w zakresie promocji i rozwoju gminy:
  1. Przygotowanie dokumentacji i planów dotyczących promocji gminy na zewnątrz.
  2. Prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem stosunków partnerskich z gminami zagranicznymi.
  3. Przygotowanie materiałów do folderów, prospektów, broszur, ulotek, wydań promocyjnych dotyczących gminy, powiatu, województwa.
  4. Współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi, udzielanie im pomocy i promocja ich na zewnątrz.
  5. Prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy.
  6. Prowadzenie Elektronicznego Systemu Obsługi dla potrzeb Urzędu Gminy.
  7. Prowadzenie i systematyczna aktualizacja strony internetowej gminy.
  8. Podawanie do publicznej wiadomości informacji, ogłoszeń, komunikatów, apeli z zakresu funkcjonowania gminy i Urzędu Gminy.
  9. Pełnienie funkcji rzecznika Urzędu Gminy oraz współpraca z mediami.
 21. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Wodne, należących do kompetencji gminy.
 22. Prowadzenie spraw z tytułu wpłat oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia