Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
19 lip2016

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi
im.bł. R.Chylińskiego
www.mopitu.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
www.parpa.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
www.niebieskalinia.info

"Pomarańczowa Linia" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.
www.prom.org.pl

NIE SPRZEDAWAJ WYROBÓW TYTONIOWYCH NIELETNIM

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży został uruchomiony w 1998 roku. Program opiera się na współpracy firm i organizacji, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi nieletnich do wyrobów tytoniowych. Informacje dla   Rodziców oraz sprzedawców wyrobów tytoniowych znajdują się na stronie www.stop18.pl.

Naklejka programu STOP 18 - więcej informacji na stronie

Sankcje karne

Sprzedając wyroby tytoniowe nieletnim bez sprawdzania ich dokumentów, ryzykujesz otrzymaniem mandatu lub karą grzywny. W praktyce mandaty od razu może wystawiać policja, a   straż miejska i Inspekcja Handlowa mogą skierować do sądu wniosek o ukaranie sprzedawcy.

Niebieska karta

Stosownie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz.U.Nr 180, poz. 1493 z późn.zm./   oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” określa się procedurę interwencji w sprawach przemocy domowej.

Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

"Niebieska karta" jest więc bardzo istotnym elementem w walce z przemocą w rodzinie. Dokumentuje sytuację, pokazuje skutki i stanowi ważny dowód w sprawie karnej o znęcanie się. Sprawca przemocy obecnie musi zdawać sobie sprawę, że zastraszanie ofiary, zmuszanie jej do wycofania zeznań nie uchroni go przed odpowiedzialnością. Pozostanie bogaty materiał dowodowy w postaci "Niebieskiej karty".

"Niebieska karta" apeluje do ofiar przemocy:
"Ratuj się!
Nie wstydź się!
Szukaj pomocy!
Prawo stoi po Twojej stronie!
Możesz zatrzymać przemoc!
Możesz uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich!
Jest to jedyna droga do normalności w życiu Twoim i Twojej rodziny."

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia