Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
28 lut2018

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości Odbiorcy ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala sie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego na przyłączu kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku – jako równą całej ilości wody doprowadzonej do budynku ze wszystkich źródeł.

Odbiorca korzystający z usług kanalizacyjnych ma obowiązek powiadomienia Gminę o wszystkich źródłach zasilania w wodę swojej nieruchomości celem właściwego określenia ilości odprowadzanych ścieków.


Rozliczenia za usługi wodociągowo – kanalizacyjne prowadzone są na podstawie faktur wystawionych przez Urząd Gminy Gorzkowice.

Na fakturze otrzymanej przez Odbiorcę wskazany jest termin zapłaty oraz numer konta, na które należy dokonać przelewu lub wpłaty. Możliwe jest również uregulowanie należności gotówką w kasie Urzędu Gminy.

Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty gotówką lub złożenia w banku przelewu, o ile płatność nastąpiła do dnia określonego na fakturze jako termin płatności. Jeżeli płatność nastąpiła po tym terminie, za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy.


Przedstawiciel Urzędu Gminy dokonuje odczytu stanu wodomierzy zamontowanych w nieruchomości Odbiorcy.

Najczęściej stosowana częstotliwość odczytów to:

  • raz na kwartał w przypadku odbiorców posiadających wodomierz
  • co dwa miesiące dla odbiorców ryczałtowych

W celach kontrolowania wskazań i stanu technicznego wodomierzy Urząd Gminy może również dokonywać dodatkowych odczytów sprawdzających w terminach innych, niż te wynikające z cyklu rozliczeniowego. Odbiorca jest zobowiązany do umożliwienia przedstawicielowi Urzędu Gminy dokonania takiej kontroli w każdym czasie.

W przypadku braku dostępu do wodomierza głównego przedstawiciel Urzędu pozostawia w nieruchomości Odbiorcy zawiadomienie o swoim pobycie z prośbą o przekazanie aktualnego stanu wskazań wodomierza do biura Urzędu Gminy osobiście lub telefonicznie.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia