Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
15 lut2024

Na stronie https://wybory.gov.pl/samorzad2024/ znajduje się serwis informacyjny, dotyczący wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej zostały udostępnione informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Pomocnicze wzory dokumentów zgłoszeniowych stanowią załączniki do poszczególnych informacji, umieszczonych na stronach. https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

Instytut Pamięci Narodowej - informacja dot. uprzednio złożonych oświadczeń lustracyjnych.

Szanowni Państwo;

Na stronie https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/ możliwym – dla kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów - są do uzyskania dane dot. informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 

Zgłaszanie członków do Obwodowych Komisji Wyborczych:

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Termin do 8 marca 2024r. 

Uchwała nr 26_2024 PKW- zgłaszanie kandydatów na członków ObKW

Zgłoszenie kandydatów na członków ObKW

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - wyborca

 

Zgłaszanie członków do Gminnej Komisji Wyborczej:

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują oraz powołują te komisje komisarze wyborczy zgodnie z właściwością terytorialną: - Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim. Termin do 22 lutego 2024r. 

Uchwała nr 25_2024 PKW-zgłaszanie członków do terytorialnych komisji

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 

Informacje dla Gminnej Komisji Wyborczej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała 30/2023 PKW z dnia 02.08.2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała 43/2024 PKW z dn. 07.02.2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy - tj.

Uchwała nr 58/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do organów jednostek samorz. teryt.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy w dniu wyborów ukończyli 60 r.ż.

 

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA: 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 

AKTY PRAWNE I INFORMACJE:

POSTANOWIENIE NR 206/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu piotrkowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

OBWIESZCZENIE NR 24/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

Postanowienie Nr 7/2024 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Gorzkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

POSTANOWIENIE NR 21/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Gorzkowice na stałe obwody głosowania

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 stycznia 2024 r. podanie do publicznej wiadomości liczby mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

Obwieszczenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wpisany przez: KS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia