Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
10 mar 2020

Osoba

Marcin Słabiak

Kontakt: tel. 44 681 80 06 wew. 34, pokój nr 11
e-mail: dzialalnosc@gorzkowice.pl

Kompetencje

 1. Prowadzenie ewidencji działalności podmiotów gospodarczych.
 2. Czynności związane z wydawaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji.
 3. Czynności związane z dokonywaniem zmian w wydawanych zaświadczeniach o wpisie do ewidencji.
 4. Czynności związane z dokonywaniem wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej.
 5. Znajomość , realizacja i odpowiedzialność za stosowanie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych/ Dz. U. Nr z 2015 poz. 164.
 6. Wydawanie zaświadczeń i sporządzanie zeznań świadków.
 7. Czynności związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z nowelizacją tj. Dz. U. z 2015 t. poz. 1286. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Dz. U. Nr 113 poz. 732 z dnia 01.08.1997 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 8. Czynności związane z przekazywaniem akt spraw do archiwum zakładowego; prowadzenie archiwum oraz koordynowanie wszelkich spraw z tego zakresu.
 9. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 01.06.2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykorzystana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie-użyteczne/ Dz. U. 2010 Nr. 98 poz. 634.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Dokumenty do pobrania

 1. informacja nt. procedury postępowania
  • procedura na niniejszej stronie www
 2. w urzędzie gminy
  • osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia