Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
12 lut2021

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje po spełnieniu warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej, zwanych dalej warunkami technicznymi.

Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, osoba, która korzysta z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

Warunkiem przystąpienia do budowy przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłączenie zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją, jak też nie dostarczono do Przedsiębiorstwa kompletu wymaganej dokumentacji powykonawczej.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usługi polegające na dostarczaniu wody i/lub odbiorze ścieków świadczone są na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym i odbiorcą jego usług.
 

Stan prawny nieruchomości

W trakcie obowiązywania “Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” Odbiorca usług jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o utracie lub zbyciu prawa do korzystania z nieruchomości przyłączonej do sieci.

Do czasu poinformowania Urzędu Gminy – pomimo wygaśnięcia umowy – Odbiorca ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Urząd Gminy.  

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia