Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
12 lut2021

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje po spełnieniu warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej, zwanych dalej warunkami technicznymi.

Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, osoba, która korzysta z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przedsiębiorstwo jest obowiązane przyłączyć do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

Warunkiem przystąpienia do budowy przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłączenie zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją, jak też nie dostarczono do Przedsiębiorstwa kompletu wymaganej dokumentacji powykonawczej.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usługi polegające na dostarczaniu wody i/lub odbiorze ścieków świadczone są na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym i odbiorcą jego usług.
 

Stan prawny nieruchomości

W trakcie obowiązywania “Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” Odbiorca usług jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o utracie lub zbyciu prawa do korzystania z nieruchomości przyłączonej do sieci.

Do czasu poinformowania Urzędu Gminy – pomimo wygaśnięcia umowy – Odbiorca ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Urząd Gminy.  

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia