Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
09 cze 2021

XXVII Sesja Rady Gminy Gorzkowice

W środę 9 czerwca 2021r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Gorzkowice.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności miedzy sesjami.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzkowice”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gorzkowice na lata 2021 – 2030.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/57/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań na rzecz kupna części działki 187/39 obręb Gorzkowice.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/78/2019 Rady Gminy Gorzkowice, z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Gminy Gorzkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/2019 Rady Gminy Gorzkowice w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Gorzkowice.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Gorzkowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego, przeznaczonej na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu jednorazowego w dobie pandemii COVID-19 dla potrzeb Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice na rok 2021.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

 15. Sprawy różne.

 16. Zakończenie sesji.

Podczas dzisiejszej sesji wójt gminy Gorzkowice Alojzy Włodarczyk pogratulował przedstawicielom Gminnej Orkiestry Dętej Gorzkowice zdobytego tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzkowice” za wybitne zasługi dla naszej gminy w dziedzinie kultury i promocji.

Transmisje wideo z obrad Sesji Rady Gminy Gorzkowice

 

Wpisany przez: MS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia