Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
28 cze 2022

Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Gorzkowice

W dniu 28 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLI Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Gorzkowice.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

3. Wnioski do protokołu z XL Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.

5. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Gminy Gorzkowice za 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzkowice wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok, zapoznanie się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Gorzkowice absolutorium z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2021 rok, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzkowice o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Gorzkowice.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2021 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wynajem na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości położonej w Gorzkowicach przy ulicy Kwiatowej 4

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

14. Podjęcie uchwały  w sprawie nadanie nazwy ulicom i przyporządkowania ich do obrębu Gorzkowice

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Gorzkowice

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice na rok 2022

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2022–2030

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie sesji.

Rada Gminy Gorzkowice jednogłośnie udzieliła wójtowi Alojzemu Włodarczykowi absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Po ogłoszeniu wyników Wysoka Rada wręczyła wójtowi kwiaty i złożyła gratulacje. Wójt podziękował Radzie Gminy, jednostkom pomocniczym oraz wszystkim pracownikom urzędu za współpracę, bowiem, jak podkreślił dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.

Transmisje wideo z obrad Sesji Rady Gminy Gorzkowice

Wpisany przez: MS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia