Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
24 lis2022

Rekrutacja - Projekt "Niania szansą na powrót do pracy 2"

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Niania szansą na powrót do pracy 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach przedmiotowego projektu.
Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 22 pracującym Kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, które są aktywne zawodowo lub planują powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.  
Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronie: www.pcprpiotrkow.pl zakładka Projekty EFS/ "Niania szansą na powrót do pracy 2" oraz w Biurze Projektu.
  
Udział w projekcie może wziąć wyłącznie Kobieta spełniająca łącznie poniższe wymagania:
•    zamieszkuje na terenie Powiatu Piotrkowskiego,
•    jest osobą pracującą, która sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3,
•    drugi rodzic dziecka pracuje – nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko,
•    której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.
Do kryteriów premiujących należy m.in.: samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, dochody poniżej minimum socjalnego, zamieszkiwanie na terenach wiejskich powiatu piotrkowskiego.

Ważne - nianią może zostać członek rodziny np. babcia, do czego szczególnie zachęcamy.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w sposób ciągły od listopada do grudnia 2022 r.

Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania rekrutacji w przypadku wpłynięcia do Biura Projektu 22 formularzy zgłoszeniowych spełniających warunki formalne. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, w Biurze Projektu, drogą elektroniczną (e-mail) lub listowną (liczy się data stempla pocztowego).  

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie powyższych informacji o projekcie wśród społeczności lokalnej. Zainteresowane osoby prosimy kierować do biura projektu przy ul. J. Dąbrowskiego 12 w Piotrkowie Trybunalskim, tel. 44 732 32 34, www.pcprpiotrkow.pl.

 

Wpisany przez: MS

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia