Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herb
Gmina
Gorzkowice
Logo tłumacza migowego
24 maj2023

ławnicy

Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do Rady Gminy Gorzkowice z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników.

Wybrani na nową kadencję 2024-2027 ławnicy będą pomagać w pracy piotrkowskiego Sądu Rejonowego oraz piotrkowskiego Sądu Okręgowego. Kandydatów na ławników spośród mieszkańców Gminy Gorzkowice mogą zgłaszać do 30 czerwca (włącznie) stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe lub grupy co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Ławnik to sędzia społeczny, niezawodowy członek składu orzekającego w polskich sądach. Poprzez udział ławników w pracach sądów realizowany jest artykuł 182 Konstytucji RP, mówiący o udziale obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Aby pełnić funkcję ławnika nie trzeba być prawnikiem, rozprawom sądowym przewodniczą bowiem sędziowie zawodowi. Ławnikiem może zostać osoba, która ma ukończone 30 lat, ale nie przekroczyła 70 lat, a ponadto jest obywatelem polskim, posiada co najmniej średnie wykształcenie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie była karana i cieszy się dobrym zdrowiem.

Spośród zgłoszonych kandydatur Rada Gminy Gorzkowice najpóźniej w październiku 2023 roku dokona w tajnym głosowaniu wyboru trzech ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim (w tym dwóch do Sądu Pracy) oraz trzech do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Więcej informacji o tym, jakie dokumenty są niezbędne do dokonania zgłoszenia kandydata na ławnika, a także formularze dokumentów znaleźć można w ogłoszeniu Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 24 maja 2023 r., zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzkowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024 - 2027

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

OŚWIADCZENIE DOT. PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ KARNYCH

OŚWIADCZENIE DOT. WŁADZY RODZICIELSKIEJ

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - WYBORY ŁAWNIKÓW

 

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Pani Wioletta Mielczarek - inspektor ds. obsługi Rady Gminy - Urząd Gminy Gorzkowice, tel. 044 68-18-006 wew. 20 w dniach pn. - czw. 8.00 -16.00 , pt. 7.00 – 15.00

Wpisany przez: K K

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia